ITermediair.nl
ICT adviesdiensten
(est.1995)


Werkomgeving: Sedert 1995 zelfstandig ondernemer in de zakelijke ICT dienstverlening (profit sector). Vanaf 1996 bevraagd dit te combineren met een aanstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), een breed dynamisch beroepenveld met uiteenlopende ICT vraagstukken (non-profit sector).